Укупно приказа странице

субота, 27. фебруар 2021.

ОСМИ РАЗРЕД - 22. РАДНА НЕДЕЉА 41/42 ЧАС


''Коришћење фазног испитивача и мерење електричних величина мултиметром.'' Погледати презентацију и записати у свеске.  
За следећи час, донесите комплет материјала за радне вежбе. 

понедељак, 22. фебруар 2021.

ПЕТИ РАЗРЕД - 22. РАДНА НЕДЕЉА

Врсте својства и примена природних материјала.

Погледајте презентацију часа за ову недељу. Запишите садржај и одговорите на питања.

четвртак, 18. фебруар 2021.

ОСМИ РАЗРЕД - 21. РАДНА НЕДЕЉА

КУЋНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Погледати презентацију и нацртати једнополне и двополне шеме свих струјних кола у кућној инсталацији. Цртате само шематски приказ везе, а не изглед стана (струјно коло сијалице са једнополним прекидачем- једнополна и двополна шема, струјно коло сијалице са серијским прекидачем, струјно коло са наизменичним прекидачем, струјно коло једнополног прекидача са утичницом, струјно коло са прикључницама, струјна кола електричног звона). Обратити пажњу на различите боје за фазу и нулу. Фаза је обојена црвеном бојом.

уторак, 16. фебруар 2021.

ШЕСТИ РАЗРЕД - 20. РАДНА НЕДЕЉА

ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

Погледати презентацију и одговорити на питања из књиге на странама 128-130. Одговоре писати у свеску. Питања ћу поставити и овде испод презентације.

ПЕТИ РАЗРЕД - 20. РАДНА НЕДЕЉА

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ НА ЗЕМЉИ

Погледати презентацију, а онда одговорити на питања. Одговоре у свесци, прегледаћу у школи.

СЕДМИ РАЗРЕД - 20/21. РАДНА НЕДЕЉА - ЧАС 37/38

Технологија обраде метала у машинству са и без скидања струготине. Погледати презентације и одговорити на питања из књиге. Одговоре писати у свеску. За оне који немају уџбеник, поставићу питања испод ове објаве.

ОБРАДА СА СКИДАЊЕМ СТРУГОТИНЕ

ОБРАДА БЕЗ СКИДАЊА СТРУГОТИНЕ.

ЗАДАЦИ

среда, 3. фебруар 2021.

ОСМИ РАЗРЕД - 19. РАДНА НЕДЕЉА


Електроинсталациони материјал и прибор.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА

    

СЕДМИ РАЗРЕД - 19. РАДНА НЕДЕЉА


Мерење и контрола – појам и примена мерних средстава. Погледати презентацију, записати лекцију. Решити постављене задатке. Додао сам вам и два линка ка симулацијама за мерење на виртуелним алатима. Можете да увежбате мерење на помичном мерилу и микрометру.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ПОМИЧНО МЕРИЛО СА НОНИЈУСОМ

МИКРОМЕТАР

ШЕСТИ РАЗРЕД - 19. РАДНА НЕДЕЉА

 Системи градње у грађевинарству. Врсте грађевинских објеката.

Погледати презентацију и записати садржај. Одговори на питања.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА

ПЕТИ РАЗРЕД - 19. РАДНА НЕДЕЉА


Задатак за рад у програму Word. Израда табеле за распоред часова.

РАСПОРЕД ЧАСОВА