Укупно приказа странице

уторак, 31. јануар 2012.

РЕЛЕЈ - ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖ

Погледајте технички цртеж релеја

Шема и изглед готовог рада

МАГНЕТИЗАМ

Магнетизам је појава привлачења или одбијања гвоздених предмета. За магнетизам је везано постојање две врсте полова. Истоврсни полови се одбијају, а различити се привлаче. Магнетни полови су нераскидиви, односно не може једно тело бити само једног пола а другог да нема. Уобичајено је да се полови зову северни и јужни, из историјских разлога. Физички је немогуће имати једнопол, магнет са једним полом. Зато се магнет зове дипол, јер има оба пола.