Укупно приказа странице

уторак, 22. јануар 2013.

ТЕСТОВИ ЗА ТАКМИЧАРЕ 2.

Ево још тестова за пети, шести и седми разред. Тестове за осми разред можете пронаћи на постовима од прошле године.
 ТЕСТ ЗА 5 РАЗРЕД
 ТЕСТ ЗА 6 РАЗРЕД
ТЕСТ ЗА 7 РАЗРЕД

петак, 18. јануар 2013.

ТЕСТОВИ ЗА ТАКМИЧАРЕ

Кликните на тест, затим када се отвори слика, десни клик мишем сачувајте слику у неки фолдер. Када отворите слику из фолдера, можете да је увећавате.
Тест за пети разред

Тест за шести разред

 Тест за седми разред

понедељак, 14. јануар 2013.

DODATNA NASTAVA

VISUAL BASIC - STRUKTURE ODLUČIVANJA Select Case

U strukturi odlučivanja Select Case se odluka o grananju donosi na osnovu vrednosti jedne promenljive.
Select Case je slična strukturi If...Then...ElseIf, ali je efikasnija kada grananje zavisi od jedne promenljive. Struktura Select Case je, osim toga, čitljivija.
Sintaksa strukture Select Case izgleda ovako:

Select Case promenljiva
Case vrednost1
   programske naredbe koje treba izvršiti ako promenljiva ima vrednost1
Case vrednost2
   programske naredbe koje treba izvršiti ako promenljiva ima vrednost2 
Case vrednost3
   programske naredbe koje treba izvršiti ako promenljiva ima vrednost3
.
.
.
End Select 
Na mesto promenljiva, stavljate promenljivu, svojstvo ili drugi izraz čija će vrednost biti merilo u strukturi. Na mesta vrednost1, vrednost2, vrednost3 stavljate brojeve, stringove ili druge vrednosti koje ispitujete. Ako je vrednost promenljive jednaka nekoj od vrednosti navedenih u strukturi, izvršiće se programske naredbe ispod odgovarajuće klauzule Case, posle čega VB nastavlja sa izvršavanjem naredbi iza naredbe End Select. Ako u istoj klauzuli postoji nekoliko vrednosti, treba ih razdvojiti zarezima.

U sledećem primeru se struktura Select Case koristi u programu za upućivanje odgovarajuće poruke, zavisno od nečije starosti.

Select Case Godine
Case 16
   Label1.Caption = "Sada mozete da vozite!"
Case 18
   Label1.Caption = "Sada mozete da glasate!"
Case 21
   Label1.Caption= "Mozete da pijete vino!"
Case 65
   Label1.Caption= "Vreme za penziju i uzivanje!"
End Select
U strukturi Select Case može da se koristi i klauzula Case Else za slučaj da vrednost promenljive nije ni jedna od navedenih u klauzulama. Evo kako bi to izgledalo u prethodnom primeru:


Select Case Godine
Case 16
   Label1.Caption = "Sada mozete da vozite!"
Case 18
   Label1.Caption = "Sada mozete da glasate!"
Case 21
   Label1.Caption= "Mozete da pijete vino!"
Case 65
   Label1.Caption= "Vreme za penziju i uzivanje!"
Case Else
   Label1.Caption= "Bas dobre godine!"
End Select
Visual Basic omogućava upotrebu operatora za poređenje u strukturi Select Case. Mogu se koristiti VB operatori za poređenje: =, <>, >, <, >= i <=. Kada se koriste operatori za poređenje, treba upotrebiti ključne reči Is ili To da bi se definisalo poređenje. Ključna reč Is nalaže prevodiocu da treba porediti promenljivu sa vrednošću iza ključne reči Is. Ključna reč To se koristi za opseg vrednosti.
Select Case Godine
Case Is <13
   Label1.Caption = "Uzivaj u detinjstvu!"
Case 13 To 19
   Label1.Caption = "Zdravo tinejdzeru!"
Case 21
   Label1.Caption= "Smete da pijete vino!"
Case Is >100
   Label1.Caption= "Odlicno"
Case Else
   Label1.Caption="Bas dobre godine!"
End Select

Struktura Select Case za obradu liste

1. U meniju File kliknite na komandu New Project i napravite novu standardnu aplikaciju.

2. Kliknite na kontrolu Label na paleti alatki i napravite veliki okvir u gornjem srednjem delu obrasca gde će se nalaziti naslov programa.
3.Kliknite na kontrolu ListBox na paleti alatki i ispod labele napravite polje sa listom.
4. Napravite jednu malu labelu iznad objekta ListBox i dve male labele ispod njega. Unjima će se prikazati rezultati programa.
5. Kliknite na kontrolu CommandButton na paleti alatki i napravite malo komandno dugme u dnu obrasca.
6. Kliknite na dugme Properties Window i podesite svojstva objekata kako je navedeno:
Objekat      Svojstvo                Vrednost
Label1          Caption                "Program za prikazivanje dobrodoslice na stranim jezicima"
                      Font                    Times New Roman, Bold, 14 pointa
Label2          Caption                "Izaberi zemlju"
Label3          Caption                 prazno
Label4          Caption                 prazno
                      BorderStyle          1 - Fixed Single
                      ForeColor            Tamnocrveno (&H00000080&)
Command1  Caption                "Izlaz"

7. Dva puta brzo kliknite na obrazac.
U prozoru Code se pojavljuje procedura događaja Form_Load.
8. Upišite sledeći programski kod za popunjavanje liste:
List1.AddItem "England"
List1.AddItem "Germany"
List1.AddItem "Spain"
List1.AddItem "Italy"
Metodom AddItem objekta ListBox, unosimo stavke u listu.

9. Otvorite padajuću listu Object i odaberite objekat List1. U prozoru Code se pojavljuje procedura događaja List1_Click.
10. Upišite sledeće redove za obradu korisnikovog izbora sa liste:
Label3.Caption=List1.Text
Select Case List1.ListIndex
Case 0
   Label4.Caption="Hello, programmer"
Case 1
   Label4.Caption="Hello, programmierer"
Case 2
   Label4.Caption="Hola, programador"  
Case 3
   Label4.Caption="Ciao, programmatori"
End Select

11. Dva puta kliknite na komandno dugme i upišite End u proceduru događaja.
Kliknite na start i proverite rad svog programa.


INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

UVOD  U HTML

II DEO

HTML I SLIKE
Slike su sastavni deo svakog web sajta – bilo da je to neka foto-galerija, slika koja na neki način opisuje vaš tekst ili možda vaš logo. Slike se u HTML dokument ubacuju veoma jednostavno, koristeći <img/> tag što je skraćenica od „Image“.

Možda ste primetili da <img/> tag ima kosu crtu, što je karakteristika za zatvoreni tag? Upravo tako, tag za slike nije kao većina ostalih tagova jer on ne mora da se zatvori, tačnije, prihvata samo atribute i samim tim ga odmah zatvaramo. Tag za sliku mora da ima dva atributa a to su: izvor slike src=”” (skraćenica od „source“) i alternativni tekst alt=”” (skraćenica od „alternate“). U celosti tag izlgleda ovako:

<img src=”slika.jpg” alt=”Moja slika” />

Pored dva obavezna atributa, <img/> tag prihvata i druge atribute kojima možete kontrolisati sliku:
align (poravnjanje)
height (visina)
width (sirina)
border (okvir)
hspace (prazan prostor levo i desno od slike)
vspace (prazan prostor gore i dole od slike)


Align (poravnanje)

Align atribut služi za poravnjanje slike. Prihvata sledeće parametre
top
middle
bottom
left
right

Ukoliko ne navedete kako želite da poravnate sliku, po default-u će biti „bottom“. Sada ćemo da isprobamo svaku od opcija. Otvorite vaš tekst editor, napravite osnovnu strukturu HTML-a i u body tagu kucajte sledeće:


Neki tekst <img src="slika.jpg " alt="slika"/> koji ide oko slike!
Vidite da je po default-u poravnanje po donjoj ivici slike ukoliko ne ubacimo atribut align. Sada cemo videti na primeru svaki od navedenih parametara za align atribut.

Gornje poravnanje (top align)

Neki tekst <img src="slika.jpg " alt="slika" align="top"/> koji ide oko slike!
Poravnanje po sredini (middle align)

Neki tekst <img src="slika.jpg " alt="slika" align="middle"/> koji ide oko slike!
Donje poravnanje (bottom align)

Neki tekst <img src="slika.jpg " alt="slika" align="bottom"/> koji ide oko slike!

Levo poravnanje (left align)

Neki tekst <img src="slika.jpg " alt="slika" align="left"/> koji ide oko slike!
Desno poravnanje (right align)

Neki tekst <img src="slika.jpg " alt="slika" align="right"/> koji ide oko slike!
Height (visina) i Width (širina)

Height (visina) i width (širina) atributi služe za određivanje visine i širine slike. Dimenzije možemo odrediti u pikselima (px) ili procentima (%).

Neki tekst <img src="slika.jpg " alt="slika" width="150px" height="50"/> koji ide oko slike!
Border (okvir)

Neki tekst <img src="slika.jpg " alt="slika" border="5"/> koji ide oko slike!
Hspace (prazan prostor levo i desno od slike) i Vspace (prazan prostor gore i dole od slike)

hspace i vspace tagovi služe za određivanje praznog prostora oko slike. Takođe se određuje u pikselima (px).
Evo i nekih primera: