Укупно приказа странице

недеља, 18. новембар 2012.

EXCEL

TABELA ZA IZRAČUNAVANJE PROSEKA

Broj jedinica u koloni S, računamo po formuli
=COUNTIF(C3:R3;"=1")
Prosečnu ocenu u koloni T, računamo po formuli
=AVERAGE(C3:R3)
Opšti uspeh u koloni U, računamo po formuli
=IF(S3>0; "nedovoljan"; IF(T3>=4,5;"odlican";(IF(T3>=3,5;"vrlo dobar";IF(T3>=2,5;"dobar";"dovoljan")))))

VISUAL BASIC - PROMENLJIVE I OPERATORI


VISUAL BASIC PROMENLJIVE I OPERATORI

Promenljive koristimo da bi u programu čuvali podatke.
Ulazne podatke dobijamo funkcijom InputBox.
Poruke prikazujemo funkcijom MsgBox